Bartoszyce

Spotkania Wspólnoty w Bartoszycach:

Miejsce spotkań:   Sala św. Wojciecha w Domu katechetycznym przy Parafii św. Jana Chrzciciela w Bartoszycach

W dniach:   wtorki, godz. 19:00 

Opiekun wspólnoty:  Ks. Karol Krukowski

Odpowiedzialna: 

Zastępcy odpowiedzialnej: