Sułowo

Lokacja Sułowa miała miejsce w 1335 r. Obecnie istniejący kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego wybudowano w latach 1380–1400. Jest to budowla gotycka z końca XIV wieku. Drewniana wieża zachodnia jest konstrukcji słupowej, oszalowana i z izbicą, pochodzi z roku 1700. Wystrój pochodzi z XVIII wieku. W środku znajdują się XIX-wieczne witraże z pracowni Heinricha Oidtmanna z Linnich. Jego mury wykonano z kamienia polnego i cegły. Co godzinę słychać z kościoła muzykę kurantów.

 

W 1772 roku do kościoła w Sułowie trafiło wyposażenie kaplicy z modrzewiowego dworku z Sątop-Samulewa (Bischdorf), który postawił tam biskup Wacław Leszczyński. W wieku XIX kościół odrestaurowano. Parafia w Sułowie jest jedną z najmniejszych w archidiecezji warmińskiej, a liczba parafian wynosi 97 osób.

 


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wniebowzięcia NMP w Galinach, siedziba: 11-214 Bartoszyce, Galiny 74.