Dzięki WAM

Kochani nasza Fundacja i Wspólnota może działać i utrzymywać się dzięki Waszym ofiarom i darowiznom na cele statutowym. 

 

Dzięki Waszemu wsparciu mogliśmy:

– zakupić nowy program do wysyłki Smsów niosących Błogosławieństwo

– zakupić nowy komputer potrzebny do realizacji projektu Sms niosący Błogosławieństwo

– zatrudnić pracownika do pracy w Fundacji (prace administarcyjno, organizacyjno- biurowe)

– pokryć koszty związane z prowadzeniem strony internetowej Wspólnoty i Fundacji

– pokryć koszty rachunków telefonicznych niezbędnych do prowadzenie projektu Sms niosący Błogosławieństwo oraz innych działań w Fundacji i Wspólnocie

– zakupić oświetlenie do sali konferencyjnej remontującego się budynku rekolekcyjnego Wspólnoty

– pokryć koszty wykonania instalacji wodociągowej w remontowanym budynku rekolekcyjnym.

DZIĘKUJEMY ZA WSZELKĄ POMOC!

„Ty możesz robić to, czego ja nie potrafię. Ja mogę robić to, co się tobie nie udaje.
Wspólnie możemy dla Pana Boga dokonać czegoś zupełnie wspaniałego.”
Św. Matka Teresa z Kalkuty