E-intencje

SmartSelect_20190909-213248_Gallery

Ks. Karol Krukowski

Administrator Rzymskokatolickiej Parafii świętego Antoniego Opata w Wozławkach
i Rzymskokatolickiej Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Sułowie

Pasterz Wspólnoty Ikona Trójcy Świętej
Zamawianie intencji
mszalnych on-line
Jeśli chcesz zamówić intencję jako prezent to wyślę obrazek pamiątkowy z wypisaną intencją.

Eucharystia   •   Uwielbienie      Dziękczynienie

Tu możesz zamówić intencję mszalną

Na tej stonie możesz Droga Siostro, Drogi Bracie zamówić intencję mszalną.

shape_down

Eucharystia największym darem

eucharystia_darem

Nie ma piękniejszego daru jaki możemy ofiarować drugiej osobie, żyjącej wypraszając potrzebne łaski, dziękując za nie, lub dla zmarłej wypraszając łaskę życia wiecznego.
W Katechizmie Kościoła Katolickiego możemy przeczytać

 

„Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny… A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna”.

Za kogo i o co można się modlić w intencji mszalnej?

Ofiara Chrystusa dotyka każdego człowieka. Intencją mszalną można więc objąć żywych – naszych bliskich, przyjaciół, kapłanów, z okazji urodzin, jubileuszy czy ważnych wydarzeń w ich życiu.
Możemy się także modlić za naszych zmarłych – aby jak najszybciej mogli uczestniczyć w chwale nieba.
Możemy się modlić także w intencjach ogólnych – za Kościół, o powołania, za Ojczyznę, o pokój, za wszystkie rodziny.
Można także zamawiać msze św. GREGORIAŃSKIE.

Czym jest msza święta Gregoriańska?

Msza święta gregoriańska oznacza 30 Mszy św. odprawianych w kolejnych dniach, ofiarowanych za jedną osobę zmarłą. Ofiara składana przy okazji takiej mszy to zazwyczaj trzydziestokrotność ofiary jaką składamy za jedną mszę.
W celu uzgodnienia terminu mszy św. gregoriańskiej proszę kontaktować się telefonicznie bądź mailowo (KONTAKT)

Zwyczaj ten został zapoczątkowany przez papieża Grzegorza Wielkiego (+604), który polecił w taki sposób modlić się za zmarłego mnicha benedyktyńskiego. Jak podaje pobożny przekaz, trzydziestego dnia zakonnik miał się objawić papieżowi i dziękować za wyświadczone mu w ten sposób miłosierdzie. Zwyczaj odprawiania gregorianki, opiera się na przekonaniu wiernych o skuteczności tej formy modlitwy, nie wiąże się z żadną doktryną ani specjalną teologią Kościoła.

Modlitwa za zmarłych, do której zachęca wiernych Kościół, jest wyrazem ufności w Boże miłosierdzie, większe od niedoskonałości życia człowieka i jego grzechów. Jak pisze św. Paweł: „On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować?” (Rz 8,32). Wiara w zmartwychwstanie ciała i życie wieczne, które Jezus obiecuje swoim uczniom, stanowi fundament chrześcijaństwa, dlatego właśnie modlimy się o odpuszczenie grzechów i chwałę nieba dla naszych bliskich, którzy odeszli z tego świata.

 

Cztery istotne elementy dotyczące Mszy gregoriańskiej, na które wskazuje Deklaracja Kongregacji ds. Duchowieństwa z dnia 24 lutego 1967 r. :

  • Msza św. sprawowana w intencji jednej osoby
  • ofiarowana wyłącznie za osobę zmarłą
  • odprawiana 30 razy (30 Mszy świętych)
  • w ciągu bezpośrednio następujących po sobie dni (bez przerw).

Szczegółowe informacje zostaną wysłane w mailu po wypełnieniu formularza z zamówieniem intencji i zatwierdzeniu jej przez kapłana. Proszę o sprawdzenie czy wiadomość nie została wrzucona w SPAM. 

shape_up
shape_down