Formacja duchowa

“Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją” (KKK 1131).

“Widzialne znaki – niewidzialnej łaski” – to hasło tegorocznego programu formacji naszej wspólnoty.
Pan Jezus poprzez sakramenty święte nieustannie nas umacnia i uświęca mocą Ducha Świętego. Sakramenty, a także łaski które wraz z nimi otrzymujemy są niezbędne dla naszego Zbawienia.
Pragniemy pochylić się nad tematyką Sakramentów w naszym życiu, aby jeszcze bardziej uświadomić sobie ich role i znaczenie.
Tematy spotkań wraz z datami będą zamieszczane w zakładkach dla poszczególnych wspólnot.
Wspólnota Ikona Trójcy Świętej to Środowisko Szkół Nowej Ewangelizacji skupiające mniejsze wspólnoty zwane Domkami Niepokalanej, formujące się w parafiach. Obecnie są to Domki Niepokalanej przy parafiach: parafii Bogarodzicy Dziewicy Matki Kościoła w Olsztynie – Jaroty i przy parafii św. Jana Chrzciciela w Bartoszycach.

W ramach tych wspólnot spotykamy się co tydzień na formacji otwartej, przeznaczonej dla każdego chętnego. W programie spotkania jest modlitwa do Ducha Świętego, katecheza, modlitwa uwielbienia, wstawiennicza.

Oprócz spotkań otwartych co dwa tygodnie dodatkowo osoby pragnące głębszej formacji spotykają się we Wspólnotach Słowa. Te wspólnoty przeznaczone są dla osób, które przeżyły kurs Nowe Życie, formują się przynajmniej rok czasu w ramach spotkań otwartych i chcą wejść bardziej w formacje w charyzmacie Szkół Nowej Ewangelizacji. Formacja we Wspólnocie Słowa oparta jest o podręcznik formacyjny.