Nabożeństwa

Niedziele i święta msze św.:

Szwaruny – godz. 8:00

Galiny – godz. 9:15 i 13:15

Wozławki – godz. 10:30

Sułowo – godz. 11:45

 

W dni powszednie msze św.:

Galiny: poniedziałek, środa, piątek i sobota godz. 18:00   

Wozławki: we wtorek i czwartek o godz. 17:00.