O parafii

Rzymskokatolicka Parafia świętego Antoniego Opata w Wozławkach

Wieś lokowana w 1357 r. przez biskupa Stryprocka, powtórny przywilej lokacyjny wydał w 1564 r. biskup Hozjusz. Wozławki w XIV w. były siedzibą parafii. Pierwsza wzmianka o proboszczu w Wozławkach pochodzi z 1379. Kościół wybudowano w latach 1370-1380, a uposażenie dla parafii zapisano dopiero w czasie powtórnej lokacji w 1564 r. Proboszczem w latach 1717-1728 był baron Gotfryd Henryk Eulenberg z Galin (konwertyta). Proboszcz ten odnowił wnętrze gotyckiej budowli, nadając wystrój barokowy. Dobudował także kaplice św. Brunona (1727-1728). W roku 1788 kaplica była remontowana a malowidłami ozdobił Maciej Jan Meyer z Lidzbarka Warmińskiego. Kościół odnowiono kolejny raz w 1877 r. W wykazie wsi z 1729, obok Wozławek do parafii należała wieś Trutnowo. 

 

 

Administrator parafii:

ks. Karol Krukowski

tel. 727 008 703

email: sw.antoni.opat@gmail.com

 Nr konta parafialnego Nest Bank:

98 1870 1045 2083 1066 1287 0001

św. Antoni Opat (ur. 250 lub 251 w Koma, zm. 356 w pobliżu góry Kulzim) egipski pustelnik, opat i ojciec pustyni; tradycyjnie uznawany za twórcę anachoretyzmu, jednej z odmian ruchu monastycznego. Abba Antoni uznany został przez historyków za rewolucjonistę duchowości chrześcijańskiej, bowiem w czasach, kiedy stało się ono religią państwową i przestała istnieć potrzeba oddawania życia za wiarę, wypracował on nowy model męczeństwa polegający na dożywotniej kontemplacji na pustyni w całkowitym wyrzeczeniu się siebie i surowej ascezie.

Uznany za świętego przez Kościół katolicki, Kościół anglikański, Cerkiew prawosławną i Koptyjski Kościół Ortodoksyjny. Niektóre kościoły protestanckie uważają go za bohatera wiary. Kościół luterański zalicza go do odnowicieli Kościoła.