Kronika

Rekolekcje wspólnotowe

W dniach 26 – 28.04.2019 w Lidzbarku Warmińskim przeżywaliśmy nasze coroczne rekolekcje wspólnotowe, które poprowadzili Ela i Mirek Wrotkowie z naszym pasterzem ks. Karolem.

 

Tematem przewodnim było “Wziąć odpowiedzialność za doczesność”. Dowiedzieliśmy się, że to Bóg jest władcą wszystkiego, ostatecznym Właścicielem, a my jesteśmy szafarzami, zarządcami tych dóbr, które nam powierzył. Pismo Święte zaprasza nas, abyśmy byli dobrymi zarządcami tego co otrzymaliśmy od Boga. Te rekolekcje pokazały nam jak mamy odpowiedzialnie troszczyć się o to co Bóg nam powierzył, nasze rodziny, wspólnotę …

 

Oprócz konferencji, modlitwy i adoracji z uwielbieniem był też czas na wspólnotową agape w sobotni wieczór. 

 

Kulminacyjnym dniem rekolekcji była niedziela. O 13.00 w kaplicy zebraliśmy się aby zakończyć rekolekcje Eucharystią w czasie, której dokonaliśmy Aktu zawierzenia Bożemu Miłosierdziu po 33 dniach indywidualnych rekolekcji w ramach naszej formacji. 

 

Korzystając z okazji, że było to nasze pierwsze spotkanie po Świętach pamiętaliśmy o naszym pasterzu ks. Karolu – mogliśmy mu wspólnie złożyć życzenia i podziękować za obecność 🙂

 

Uwielbiony bądź Panie w tym świętym czasie.

 

Powrót