Nekrologi Galiny

Przeszukaj nekrologi

Salomea

Sokalska

2023-10-31

Maria

Okuńska

2023-09-26

Ryszard

Bazyluk

2023-09-05

Maria

Wermińska

2023-09-04

Stanisława

Trochimiak

2023-09-03

Stanisława

Trochimiak

2023-09-03

Andrzej

Woźnicki

2023-08-09

Lucyna

Bazyluk

2023-07-31

Anna

Czapka

2023-06-13

Paweł

Małachowski

2023-05-02

Nina

Wojciechowska

2023-04-03

Teresa

Dąbrowska

2023-02-27

Jadwiga

Matejunas

2023-02-10

Jan

Kosiński

2023-02-02

Marian

Koziatek

2023-02-01

Teresa

Symonowicz

2023-01-19

Grażyna

Paterek

2023-01-08

Adam

Tomczyk

2023-01-01

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wniebowzięcia NMP w Galinach, siedziba: 11-214 Bartoszyce, Galiny 74.