formularz

Pobierz formularz, regulamin i poznaj szczegóły:

 

KLIKNIJ I POBIERZ Formularz zgłoszeniowy


W przypadku pytań kontakt z Biurem Obsługi SnB pod nr tel. 727 008 303 lub

z ks. Karolem tel. 727 008 703

(pon. – pt. 9:00 – 16:00)

 

Usługę można również aktywować na 30 DNI poprzez wysłanie SMSa o treści BŁOGOSŁAWIEŃSTWO (koszt smsa wg. taryfy operatora) pod numer: 727 008 303 oraz podanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, oświadczenie, że jest się osobą pełnoletnią i akceptuje regulamin SnB) opcja jest jednorazowa, w celu przedłużenia usługi należy wypełnić formularz elektronicznie lub papierowo. Usługa 30-dniowa wygasa w momencie niedostarczenia wypełnionego papierowego formularza zgłoszeniowego.

 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników projektu SMS Niosący Błogosławieństwo (zwany dalej SnB) jest Fundacja Trinitatis z siedzibą w Galinach, Galiny 74, 11-214 Bartoszyce, KRS 0000696519, Dane kontaktowe Fundacji: tel. 727 008 303, adres e-mail: fundacja.trinitatis@gmail.com

 

2. Fundacja przetwarza dane osobowe: 

a) na podstawie udzielonej powyżej zgody/zgód (art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO) w celach prowadzenia i realizacji projektu SnB/w celu przesyłania bezpłatnych materiałów ewangelizacyjnych/ w celu przesyłania na emaila informacji z życia Fundacji Trinitatis.

 

 

3. W celu świadczenia usługi przez Fundację konieczne jest podanie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji usługi przez Fundację. 

 

4. Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, m.in. podmioty współpracujące z nami przy realizacji projektu SnB na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego: dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym w celu wysyłki poczty itp. – przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie, w jakim zostanie wydane im polecenie.

 

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres uczestniczenia w projekcie SnB, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

 

6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Fundacji z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 Drodzy odbiorcy Smsa niosącego Błogosławieństwo!

 

Informuję, że od dnia 25.05.2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04. 2016 r. („RODO”). 

 

PROSZĘ O DOKŁADNE WYPEŁNIANIE FORMULARZA I UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA WSZYSTKIE PYTANIA!!!

Wypełniony i podpisany CZYTELNIE, ODRĘCZNIE formularz można wysyłać zeskanowany na emaila: 

 

blogoslawienstwa.sms@gmail.com lub na adres:

Fundacja Trinitatis 

ul. Wilczyńskiego 25c/2

10-686 Olsztyn

z dopiskiem SMS niosący Błogosławieństwo

 

ks. Karol Krukowski

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wniebowzięcia NMP w Galinach, siedziba: 11-214 Bartoszyce, Galiny 74.