Chrzest

 

Sakrament Chrztu Świętego Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Mt 28, 19-20


Sakramentu chrztu św. udzielamy podczas Mszy św. o godzinie 13:15 w niedzielę. W wyjątkowych sytuacjach może się odbyć w innym czasie. Nauka dla rodziców i chrzestnych odbywa się w sobotę poprzedzającą chrzest, po wieczornej mszy świętej w kościele.


RODZICE CHRZESTNI - WARUNKI:
Rodzicem chrzestnym może być tylko katolik, który:- ukończył już 16 rok życia - przyjął sakrament bierzmowania - prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji,


jaką ma pełnić - jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej (czyli nie ma żadnej przeszkody w przystępowaniu do sakramentów św.) - nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.(por. Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 872 - 878)


FORMALNOŚCI PRZY ZGŁOSZENIU DZIECKA DO CHRZTU:
* Zgłaszając dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej należy przynieść ze sobą Akt Urodzenia dziecka.* Rodzice chrzestni, jeżeli mieszkają poza parafią, w której ma być chrzest muszą przedstawić świadectwo, że nie ma przeszkód, aby mogli zostać rodzicami chrzestnymi. Dokument wystawia Parafia miejsca zamieszkania, należy je dostarczyć w dniu spisywania aktu chrztu, a najpóźniej w dniu Chrztu

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wniebowzięcia NMP w Galinach, siedziba: 11-214 Bartoszyce, Galiny 74.