1. Żył na przełomie IV i V w.n.e., w młodości został uprowadzony i sprzedany w niewolę, został biskupem, zajmował się ewangelizacją, jest patronem kowali, fryzjerów i Irlandii.
2. Imieniem którego świętego nazywamy biało-czerwony krzyż - znak drogowy znajdujący się przed przejazdami kolejowymi?
3. Urodziła się w Rzymie, zginęła śmiercią męczeńską w wieku ok. 12 lat. Była to kara za bycie chrześcijanką i odmowę wyjścia za mąż. Stos, na którym chciano ją spalić nie zapalił się, a mężczyzna chcący pozbawić ją czystości padł rażony piorunem. Jest patronką dziewic, zaręczonych i młodych par.
4. Który święty przetłumaczył Biblię na łacinę?
5. Kto jest patronem kierowców?

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wniebowzięcia NMP w Galinach, siedziba: 11-214 Bartoszyce, Galiny 74.