Zbiórka na remont dachu plebanii

Fundacja Trinitatis powołana została w 2017 r. jako dzieło służące szeroko rozumianej ewangelizacji. Naszym pragnieniem jest pomagać drugiemu człowiekowi i nieść Chrystusa. Dlatego jako Fundacja chcemy przyłączyć się do wsparcia działań mających na celu pozyskanie środków na remont dachu budynku plebanii w Galinach. Budynek został wpisany do gminnej ewidencji zabytków dlatego remont wymaga spełnienia konkretnych wytycznych.

 

Ks. Karol Krukowski został proboszczem w Galinach od lipca 2021 r. Niestety zarówno kościół jak i plebania wymagają przeprowadzenia wielu pilnych remontów. Na remont kościoła, który wpisanych jest do rejestru zabytków złożone są wnioski na sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej która jest niezbędna aby rozpocząć prace przy kościele. Budynek plebanii nie jest wpisany do rejestru i pozyskanie dotacji z urzędów na takie zabytki jest udzielane w minimalnym stopniu. Dach budynku plebanii jest w stanie tragicznym, dziura w dachu powoduje przenikanie wody do poniższych pomieszczeń. Dokładny opis przedstawia poniższa opinia techniczna. 

 

Poniżej zamieszczamy opinie techniczną o stanie dachu.

Koszt remontu jest ogromny - wynosi 174 000 zł i niestety, ale przekracza samodzielne sfinansowanie przez Parafię. Dlatego nasza Fundacja pragnie przyłączyć się do tej inicjatywy. Samemu trudno jest podołać takiemu przedsięwzięciu, ale we wspólnocie jest siła.

 

Bardzo prosimy Was przede wszystkim o modlitwę w tej intencji. My powierzamy się św. Józefowi i zwracamy się z prośbą na miarę możliwości każdego z Was o wsparcie finansowe.

Wpłat na ten cel można dokonywać na konto Fundacji Trinitatis:

Konto Nest Bank: 63 1870 1045 2083 1066 1357 0001

Cel: remont dachu plebanii w Galinach

 

Postęp wpłat:

Starostwo Powiatowe: 50 000 zł 

 

Wpłaty wynikające ze współpracy Parafii  z Fundacjią Trinitatis - 50 000 zł 

 

Dachówka została zakupiona i jest do spłaty 46 000 zł 

 

100 000 zł z 174 000 zł 
46%  

 

Bardzo dziękujemy za każde wsparcie.

 

Z wyrazami wdzięczności

Fundacja Trinitatis

Prezes Fundacji Magdalena Kapuścińska

 

 

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wniebowzięcia NMP w Galinach, siedziba: 11-214 Bartoszyce, Galiny 74.