Wozławki

Wieś lokowana w 1357 r. przez biskupa Stryprocka, powtórny przywilej lokacyjny wydał w 1564 r. biskup Hozjusz. Wozławki w XIV w. były siedzibą parafii. Pierwsza wzmianka o proboszczu w Wozławkach pochodzi z 1379. Kościół wybudowano w latach 1370-1380, a uposażenie dla parafii zapisano dopiero w czasie powtórnej lokacji w 1564 r. Proboszczem w latach 1717-1728 był baron Gotfryd Henryk Eulenberg z Galin (konwertyta). Proboszcz ten odnowił wnętrze gotyckiej budowli, nadając wystrój barokowy. Dobudował także kaplice św. Brunona (1727-1728). W roku 1788 kaplica była remontowana a malowidłami ozdobił Maciej Jan Meyer z Lidzbarka Warmińskiego. Kościół odnowiono kolejny raz w 1877 r. W wykazie wsi z 1729, obok Wozławek do parafii należała wieś Trutnowo. 


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wniebowzięcia NMP w Galinach, siedziba: 11-214 Bartoszyce, Galiny 74.