Dzięki Wam

Kochani nasza Fundacja i Wspólnota może działać i utrzymywać się dzięki Waszym ofiarom i darowiznom na cele statutowym. 

 

Dzięki Waszemu wsparciu mogliśmy:

– zakupić nowy program do wysyłki Smsów niosących Błogosławieństwo

– zakupić nowy komputer potrzebny do realizacji projektu Sms niosący Błogosławieństwo

– zatrudnić pracownika do pracy w Fundacji (prace administarcyjno, organizacyjno- biurowe)

– pokryć koszty związane z prowadzeniem strony internetowej Wspólnoty i Fundacji

– pokryć koszty rachunków telefonicznych niezbędnych do prowadzenie projektu Sms niosący Błogosławieństwo oraz innych działań w Fundacji i Wspólnocie

– zakupić oświetlenie do sali konferencyjnej remontującego się budynku rekolekcyjnego Wspólnoty

– pokryć koszty wykonania instalacji wodociągowej w remontowanym budynku rekolekcyjnym.

 

DZIĘKUJEMY ZA WSZELKĄ POMOC!

„Ty możesz robić to, czego ja nie potrafię. Ja mogę robić to, co się tobie nie udaje.
Wspólnie możemy dla Pana Boga dokonać czegoś zupełnie wspaniałego.”
Św. Matka Teresa z Kalkuty

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wniebowzięcia NMP w Galinach, siedziba: 11-214 Bartoszyce, Galiny 74.