Bierzmowanie

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

 

"Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowami uczynkiem oraz do bronienia jej" /KKK 1285/

 

Duch święty sprawia, że uczniowie Chrystusa mogą lepiej zrozumieć słowa Pana: „On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” (J 14,26). Bierzmowanie, podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu. Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie olejem krzyżma świętego, czoła ochrzczonego wraz z włożeniem ręki przez szafarza (biskupa) i słowa: „PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO”.

 

Bierzmowanie może przyjąć osoba ochrzczona, wierząca, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej i biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

 

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

 1. Systematyczny i czynny udział w szkolnej katechezie. 
 2. Świadectwo chrześcijańskiego życia. 
 3. Kandydaci zobowiązani są do uczestnictwa w coniedzielnej Eucharystii.
 4. W cyklu roku liturgicznego kandydaci uczestniczą w liturgii i nabożeństwach: Różaniec w październiku, Roraty w Adwencie, Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale w Wielkim Poście i nabożeństwo majowe;
 5. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów.
  Nieusprawiedliwione nieobecności na spotkaniach spowodują przełożenie przygotowania na kolejny rok. Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać.
 6. Kandydat powinien wykazać się znajomością pytań katechizmowych,
  podstawowych modlitw oraz wiedzą na temat bierzmowania.
 7. Uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych, Mszach św. i nabożeństwach jest odnotowywane w indeksie kandydata do bierzmowania.

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wniebowzięcia NMP w Galinach, siedziba: 11-214 Bartoszyce, Galiny 74.