Pogrzeb Katolicki

 

POGRZEB KATOLICKI

 

Pogrzeb chrześcijański jest jednak obrzędem liturgicznym Kościoła. Posługa Kościoła powinna w tym przypadku jasno wyrażać rzeczywistąłączność ze zmarłym, a także ożywiać uczestnictwo zgromadzonej wspólnoty w obrzędach i głosić jej życie wieczne. /KKK 1684/

 

Kościół w liturgii pogrzebowej wyznaje wiarę w życie wieczne, modli się za zmarłych i sprawuje za nich Eucharystię, umacnia jedność swoich żyjących dzieci i niesie nadzieję płaczącym. Obrzędy pogrzebu winny być odprawione w kościele parafialnym zmarłej(go).

 

Pogrzeb zgłaszamy w Kancelarii Parafialnej.

 

Wymagane dokumenty:

  1. akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego;
  2. karta zgonu – do celów pochowania zwłok;
  3. zaświadczenie o przyjęciu Sakramentów przed śmiercią
    (Sakramentu Chorych, Spowiedzi, Komunii św.);
  4. jeśli pogrzeb ma się odbyć w innej parafii – pozwolenie na urządzenie pogrzebu z parafii, gdzie zmarły mieszkał.

Najlepszym darem dla osoby zmarłej jest pełne uczestnictwo we Mszy Świętej (z przyjęciem  Komunii świętej), dlatego gorąco zachęcamy do modlitwy w intencji zmarłego i pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej pogrzebowej.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wniebowzięcia NMP w Galinach, siedziba: 11-214 Bartoszyce, Galiny 74.