Małżeństwo

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 

"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu"/KKK 1601/

 

NARZECZENI PLANUJĄCY ZAWRZEĆ SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWAPOWINNI:

 

- Zgłosić się w kancelarii parafialnej, żeby zarezerwować termin ślubu – co najmniej pół roku (a nawet rok), przed datą udzielenia sakramentu. Wówczas otrzymają potrzebne informacje dotyczące wszelkich formalności związanych z zawarciem małżeństwa.

- Trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa narzeczeni winni stawić się w kancelarii parafialnej, celem odbycia rozmowy kanoniczno-duszpasterskiej i spisania protokołu przedślubnego.

 

Na miesiąc przed ślubem podczas kolejnego spotkania w kancelarii muszą przedłożyć następujące dokumenty:

  • dowód osobisty,
  • aktualne Świadectwo Chrztu (z datą do sześciu miesięcy wstecz),
  • Świadectwo Bierzmowania 
  • Świadectwo religii z ostatniej klasy Szkoły Średniej,
  • Świadectwo ukończenia konferencji dla narzeczonych +
    poradnictwo rodzinne,
  • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku "ślubu konkordatowego"),
    dane świadków sakramentu (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania).

UWAGA: Osoby filmujące i fotografujące uroczystość zawarcia sakramentu małżeństwa mają obowiązek przed ślubem przedstawić stosowne upoważnienie i poprosić o zgodę celebransa.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wniebowzięcia NMP w Galinach, siedziba: 11-214 Bartoszyce, Galiny 74.