Inwestycje Parafia Galiny

Plany na przyszłość

Parafia planuje:

1. Malowanie kościoła (kosztorys w opracowaniu).

2. Wymiana instalacji elektrycznej w kościele (kosztorys w opracowaniu).

3. Wymiana nagłośnienia w kościele (kosztorys w opracowaniu).

4. Zakup krzeseł do kaplicy przedpogrzebowej - koszt 4000 zł. 

5. Wymiana mechanizmu dzwonów kościelnych (kosztorys w opracowaniu). 


Remont dachu plebanii w Galinach

Po wstępnych oględzinach okazało się, że dach na budynku parafialnym jest w bardzo złym stanie technicznym, miejscami grozi nawet zawaleniem. Została wykonana opinia techniczna opisująca obecny - zły stan dachu. Dlatego konieczny jest pilny remont dachu. 

 

W związku z tym, że budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków Parafia uzyskała zalecenia konserwatorskie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie. Wykonanie prac zostało zgłoszone do Starostwa Powiatowego w Bartoszycach wraz z projektem architektoniczno-budowlanym remontu dachu oraz wymiany rynien i obróbek blacharskich plebanii parafialnej. Parafia otrzymała niezbędne zaświadczenie umożliwiające rozpoczęcie prac. 

 

Został również wykonany kosztorys wykonania wyżej opisanych prac remontowych. 

Koszt remontu wynosi 250 000 zł .

 

Parafia w Galinach starała się o uzyskanie dofinansowania na remont dachu plebanii w Galinach ze względu na jego bardzo zły stan techniczny zagrażający zawaleniu. Złożono wnioski o wraz z opinią techniczną i otrzymano dofinasowanie na remont dachu plebanii w Galinach w wysokości:

- 50 000 zł ze Starostwa Powiatowego,

- 50 000 zł z Fundacji Trinitatis

- darowizny od osób indywidualnych w wysokości 15 000 zł

- ofiary wpłacane w zakrystii w wysokości 2000 zł.

 

Koszt prac remontowych 137 000 zł, koszt zakupy dachówki 46 000 zł, koszt zakupu drzewa 40 000 zł. Razem 223 000 zł. 

 

Można również wpłacać ofiary na ten cel na konto Parafii:

Nr konta Nest Bank:
61 1870 1045 2083 1070 6951 0001

z dopiskiem na remont dachu plebanii

 

 Dokumentacja konserwatorska Kościoła

Aby rozpocząć jakiekolwiek prace remontowe w naszym zabytkowym kościele zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi zabytków niezbędne jest opracowanie dokumentacji konserwatorskiej. 

 

Została wykonana dokumentacja konserwatorska elewacji kościoła w Galinach. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jest to niezbędne aby rozpocząć remonty kościoła. Dokumentacja zostanie złożona do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie w celu uzyskania pozwolenia na prace restauratorsko-konserwatorskie elewacji kościoła. Bardzo dziękuje za wszystkie ofiary na pokrycie kosztów dokumentacji. Dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej  oraz do wglądu w wersji papierowej w zakrystii. Bardzo dziękuje za każdą ofiarę przekazaną na dokumentację, bo bez tego wykonywanie remontów kościoła wpisanego do rejestru zabytków byłoby niemożliwe, a nie przestrzeganie przepisów prawa dotyczącego postępowania przy remontach obiektów zabytkowych związane jest z wysokimi karami.

 

kliknij i zobacz dokumentacja konserwatorska Galiny


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wniebowzięcia NMP w Galinach, siedziba: 11-214 Bartoszyce, Galiny 74.