Inwestycje Parafia Galiny

Plany na przyszłość

Parafia planuje:

1. Malowanie kościoła (kosztorys w opracowaniu).

2. Wymiana instalacji elektrycznej w kościele (kosztorys w opracowaniu).

3. Wymiana nagłośnienia w kościele (kosztorys w opracowaniu).

4. Zakup krzeseł do kaplicy przedpogrzebowej - koszt 4000 zł. 

5. Wymiana mechanizmu dzwonów kościelnych (kosztorys w opracowaniu). 


Remont dachu plebanii w Galinach

Po wstępnych oględzinach okazało się, że dach na budynku parafialnym jest w bardzo złym stanie technicznym, miejscami grozi nawet zawaleniem. Została wykonana opinia techniczna opisująca obecny - zły stan dachu. Dlatego konieczny jest pilny remont dachu. 

 

W związku z tym, że budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków Parafia uzyskała zalecenia konserwatorskie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie. Wykonanie prac zostało zgłoszone do Starostwa Powiatowego w Bartoszycach wraz z projektem architektoniczno-budowlanym remontu dachu oraz wymiany rynien i obróbek blacharskich plebanii parafialnej. Parafia otrzymała niezbędne zaświadczenie umożliwiające rozpoczęcie prac. 

 

Został również wykonany kosztorys wykonania wyżej opisanych prac remontowych. 

Koszt remontu wynosi 250 000 zł .

Zostały złożone wnioski o dofinansowanie prac, ale na dzień dzisiejszy nie otrzymała Parafia żadnego dofinansowania. 

 

Stan wplat na remont dachu:

 - na podstawie współpracy z Fundacją TRINITATIS 4 800 zł   tj. 2%

 

Można również wpłacać ofiary na ten cel na konto Parafii:

Nr konta Nest Bank:
61 1870 1045 2083 1070 6951 0001

z dopiskiem na remont dachu plebanii

 

 Dokumentacja konserwatorska Kościoła

Aby rozpocząć jakiekolwiek prace remontowe w naszym zabytkowym kościele zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi zabytków niezbędne jest opracowanie dokumentacji konserwatorskiej. Koszt wykonania dokumentacji to 32 000 zł w tym dokumentacja konserwatorska zgodnie z poniższym kosztorysem oraz opłaty urzedowe, skarbowe itp. 

Niestety na dzień dzsiejszy nie udało się otrzymać dofinansowania ze złożonych projektów. 

Aktualnie porzygotowywany jest wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedziectwa Narodowego. 

 

Można również wpłacać ofiary na ten cel na konto Parafii:

Nr konta Nest Bank:
61 1870 1045 2083 1070 6951 0001

z dopiskiem na dokumantacje konserwatorską

 

Wpłaty - 5 070 zł 

 

5 070 zł z 32 000 zł 
16%  

 

Bardzo dziękuję za każde wsparcie.

 

Z wyrazami wdzięczności

ks. Proboszcz

 Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wniebowzięcia NMP w Galinach, siedziba: 11-214 Bartoszyce, Galiny 74.