Regulamin

Regulamin projektu SMS Niosący Błogosławieństwo

 

Niniejszy regulamin reguluje funkcjonowanie projektu SMS niosący Błogosławieństwo, dalej SnB.

 

§1

Projekt SnB to niekomercyjna inicjatywa, polegającą na wysyłaniu kapłańskiego Błogosławieństwa, myśli świętych oraz informacji związanych z dziełami wspólnoty Ikona Trójcy Świętej i Fundacji Trinitatis. Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie dobrowolne i nieodpłatne.

 

Inicjatorem i realizatorem projektu jest w ramach Fundacji Trinitatis – Ks. Karol Krukowski. Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć na stronie www.sneits.pl

 

§2

Do projektu mogą przystąpić pełnoletnie osoby fizyczne posiadające numer telefonu wśród operatorów Polskich sieci komórkowych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest wypełnienie formularza przez opiekuna.

 

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: Fundacja Trinitatis, ul. Wilczyńskiego 25c/2, 10-686 Olsztyn z dopiskiem „SMS niosący Błogosławieństwo” lub zeskanowany na maila: blogoslawienstwa.sms@gmail.com

 

Usługę można również aktywować na 30 DNI poprzez wysłanie SMSa o treści BŁOGOSŁAWIEŃSTWO lub ŚWIĘTA RODZINA (dla smsów małżeńskich) (koszt smsa wg. taryfy operatora) pod numer: 727 008 303 oraz podanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, oświadczenie, że jest się osobą pełnoletnią i akceptuje regulamin SnB) opcja jest jednorazowa, w celu przedłużenia usługi należy wypełnić formularz elektronicznie lub papierowo. Usługa 30-dniowa wygasa w momencie niedostarczenia wypełnionego papierowego formularza zgłoszeniowego.

 

§3

Aktywacja następuje poprzez dołączenie numeru do bazy projektu (czas aktywacji w zależności od ilości zgłoszeń, około 1 miesiąc).

 

W przypadku braku podania swoich danych osobowych, braku akceptacji regulaminu lub braku oświadczenia o powiadomieniu Fundacji o rezygnacji ze zgłaszanego numeru zgłoszenie nie zostanie przyjęte.

 

Usługę można dezaktywować poprzez wysłanie SMSa o treści REZYGNUJĘ i Imię i Nazwisko rezygnującego (koszt smsa wg. taryfy operatora) pod numer: 727 008 303.

 

Dezaktywacja nastąpi w ciągu 1 miesiąca i równoznaczna jest z usunięciem wszystkich danych z bazy projektu SnB.

 

§4

SnB jest wysyłany o różnych porach dnia i nocy, w zależności od ilości Abonentów oraz zasięgu sieci.

Organizator zastrzega sobie przerwy czasowe w wysyłaniu SMSów.

 

§5

Wszelkie informacje można uzyskać w Biurze Obsługi SnB tel. 727 008 303 (obsługuje osoba świecka), kontakt z ks. Karolem Krukowskim 727 008 703 (pon. – pt. 9.00 – 16.00).

Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wniebowzięcia NMP w Galinach, siedziba: 11-214 Bartoszyce, Galiny 74.