Cmentarze

Z dniem 1 stycznia 2022 roku można dokonywać opłat na utrzymanie cmentarza w Wozławkach w 2022 roku. W związku z tym, że wiele osób ma zaległości z poprzednich lat bardzo proszę o dopilnowanie tego obowiązku. Ikony statusu zmienią się na zielony po dokonaniu opłaty za bieżący rok.

 

Według najnowszego aneksu z dnia 01.04.2023 r. do umowy w zakresie wywozu i unieszkodliwienia odpadów MZKPOK Sękity Sp. z o.o.  cena za 1 m3 odpadów selektywnych wynosi 300 zł brutto, a zmieszanych 330 zł brutto

Bardzo proszę o odpowiedzialne podejście do sprawy i dokonywania opłat. 

 

Wpłat można dokonywać w zakrystii, bądź w kancelarii w Galinach, a także poprzez przelew na konto Parafii:

Wozławki: Nr konta Nest Bank Parfia św. Antoniego Opata w Wozławkach
98 1870 1045 2083 1066 1287 0001

 

Aktualnie trwają prace polegające na stworzeniu systemu inwentaryzacji cmentarza w Galinach. Bardzo proszę o cierpliwość groby będą systematycznie dodawane. Planowane zakończenie prac koniec października. 

 

Galiny: Nr konta Nest Bank Parafia Wniebowzięcia NMP w Galinach 

21 1870 1045 2078 1070 6951 0001

 

 

z tytyłem wpłaty: opłata za cmenatrz, imię i nazwisko zmarłego. 

ks. Proboszcz

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wniebowzięcia NMP w Galinach, siedziba: 11-214 Bartoszyce, Galiny 74.